Swipe to the left

Vier vragen aan Sdu's uitgever Bert Pijfers over compliance

Print
Vier vragen aan Sdu's uitgever Bert Pijfers over compliance
By 1 years ago 4553 keer bekeken Geen opmerkingen

“Werk je bijvoorbeeld met risicovolle stoffen, dan is het belangrijk om te kunnen aantonen welke veiligheidsmaatregelen je hebt genomen om de gevaren tot een absoluut minimum te beperken. Zulke vastgelegde informatie is van cruciaal belang als er toch onverwachts iets mis gaat en je als bedrijf in een juridisch traject terechtkomt.” Uitgever Bert Pijfers over initiatieven die bedrijven helpen compliant te zijn.

1. Hoe helpt Sdu bedrijven compliant te zijn?

“Ben je compliant dan werk je volgens de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van chemische stoffen. Je ziet echter dat de overheid steeds meer neigt naar zelfregulering. Daardoor gaan organisaties regels wat losser hanteren. Ze bezuinigen op veiligheidsinitiatieven of staken die zelfs. Het gevolg hiervan is dat je bedrijven niet of nauwelijks nog met elkaar kunt vergelijken. Dat maakt het voor afnemers lastiger de juiste keuze te maken. Bijvoorbeeld als je veel waarde hecht aan veiligheid. Sdu helpt bedrijven die compliant willen zijn. Een mooi voorbeeld is het initiatief Toxic; een online tool waarmee organisaties hun chemische veiligheid op orde kunnen brengen en houden.”

2. Wat is Toxic precies?

“Het is een online database waarmee je de verplichte administratie van het gebruik van chemische stoffen gemakkelijk up-to-date kunt houden. En waarmee je de veiligheid binnen het bedrijf verhoogt en meteen voldoet aan de eisen van de arbowet. Als organisatie moet je immers weten waar je mee werkt en welke gevaren dat mogelijk kan opleveren. Toxic laat direct de gevaren en risico’s van bepaalde stoffen zien. Daar kun je als bedrijf dan de nodige veiligheidsmaatregelen voor treffen. De tool is overigens niet alleen interessant voor grote multinationals, ook voor kleinere bedrijven die bijvoorbeeld rond de tien chemische producten moeten registeren en updaten.”

3. Is dit een voorbeeld van nieuwe services?

“Ja, het is een nieuw soort product. Tot nu toe maakten we vooral producten die alle mogelijke informatie gaven. Denk aan wetgeving en commentaren. Klanten, zoals juristen, gebruiken die input die voor hen interessant is en kunnen daarmee zelf bepalen wat ze daar vervolgens mee doen. Bij Toxic ligt dat net anders. De tool geeft alleen informatie van die producten die je als klant hebt geregistreerd. Relevante informatie op maat dus. Vervolgens vertelt de tool je direct hoe je verder moet handelen. Met een product als deze verschuiven we dus van verzamelaar naar maker van informatie. Het innovatieve van dit product is dat we met één online tool elke gebruiker persoonlijk bedienen.”

4. Welke link maakt Toxic, wat compliance betreft, naar de advocatuur?

“Wat betreft arbo-aansprakelijkheid betreft, adviseren juristen hun klanten om vast te leggen wat zij deden of doen om risico’s te inventariseren, maatregelen te nemen en toezicht te houden. Toxic maakt dit aantoonbaar en maakt het je mogelijk prioriteiten te stellen. Zo mag je volgens de wet alleen en onder strikte voorwaarden met kankerverwekkende producten werken als het echt niet anders kan. Fabrikanten hoeven dit niet aan te geven, als gebruiker ben je verantwoordelijk. Gebruikt een bedrijf Toxic, dan krijgt het advies over hoe bepaalde risico’s geadresseerd zijn. Het bedrijf zorgt er dan tevens voor dat alles administratief is vastgelegd. Daarmee kan een advocaat een zaak winnen. Zonder deze aantoonbare informatie is het aannemelijk maken van goede wil, goede uitvoering en goed toezicht erg moeilijk.”

Bekijk Toxic.

Lees meer berichten op de Sdu blog.

Posted in: Sdu