Swipe to the left

'Waardecreatie': nieuw(e) mantra, concept, standaard of beginsel

Print
'Waardecreatie': nieuw(e) mantra, concept, standaard of beginsel
By prof.dr. I.J.J. Burgers 1 november 2018 919 keer bekeken Geen opmerkingen

Inleiding

Waardecreatie: Allison Christians , Marcel Olbert en Christoph Spengel noemen het de nieuwe mantra van het internationale belastingrecht. Een mantra die volgens Christians ‘merely defers difficult questions to another day’. Johanna Hey en Wolfgang Schön noemen waardecreatie een nieuw concept. Mindy Herzfield noemt waardecreatie een ‘brand new standard’. Susan Morse meent dat sprake is van een nieuwe standaard of een nieuw beginsel, van een ‘standard in search of a process’, en van een ‘messy, political idea – just like the corporate income tax itself’. Volgens Morse is de betekenis van de term waardecreatie nog niet duidelijk, met als uitzondering dat duidelijk is dat geen waarde wordt gecreëerd in een belastingparadijs waar een onderneming geen reële aanwezigheid heeft. De Europese Commissie is duidelijk in haar visie over de betekenis van waardecreatie voor het nationale recht. In de toelichting bij haar voorstel voor een ‘digital presence permanent establishment’ van 21 maart 2018 schrijft de Commissie:

‘It remains fully grounded on the most basic principle of corporate taxation – namely, that profits should be taxed where value is created.’

Voor deze Opinie beperk ik mij tot de betekenis van het begrip waardecreatie in het internationale belastingrecht. Gebruikt de OECD waardecreatie als nieuwe mantra of standaard, nieuw beginsel of concept voor de allocatie van heffingsrechten? Of is sprake van oude wijn in nieuwe zakken? Alvorens deze vraag te beantwoorden sta ik kort stil bij het gebruik van de term waardecreatie in de economische wetenschap en het maatschappelijke debat, omdat het mijns inziens niet ondenkbaar is dat de grote aandacht die het afgelopen decennium gegeven is aan de betekenis van waardecreatie – verband houdend met de kredietcrisis en de digitale economie – de oorzaak is dat de OECD deze term is gaan gebruiken.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door auteur. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 43 van 25 oktober 2018 (NTFR 2018/2409).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Posted in: Fiscaal Recht