Swipe to the left

Zwijgen mag bij verdenking binnen een strafrechtelijk incidentenonderzoek

Print
Zwijgen mag bij verdenking binnen een strafrechtelijk incidentenonderzoek
By 6 november 2018 3688 keer bekeken Geen opmerkingen

Na een zwaar bedrijfsongeval starten de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie altijd een incidentenonderzoek. De Inspectie onderzoekt wie er verantwoordelijk is en het OM bekijkt of hierbij vervolging van potentiële verdachten op zijn plaats is. Een ingrijpende situatie voor zowel werknemers als werkgevers waarbij kennis rondom met name het strafrechtelijke onderzoek ontbreekt. Advocaat Frank Janzing behandelt veel zaken binnen de sanctierechtpraktijk. In Sdu blog legt hij uit waar je als werkgever op moet letten bij een strafrechtelijk onderzoek na een ernstig bedrijfsongeval.

Incidentenonderzoek verandert van kleur bij verdenking

Volgens Janzing loopt er een dunne scheidslijn tussen het inspectie- en het strafrechtelijk onderzoek. Janzing: ‘Bijzondere SZW-inspecteurs mogen alle informatie vorderen tijdens hun onderzoek. Dit betekent dat zowel werknemers als werkgevers verplicht zijn te antwoorden op al hun vragen. Op die manier kan een inspecteur zo precies mogelijk de toedracht van het ongeval onderzoeken en bekijken wie er aansprakelijk is. Mocht er hierbij echter een reële verdenking ontstaan, dan verandert het onderzoek van kleur. Vanaf dat moment komt aan de verdachte (onderneming) zwijgrecht toe; op vragen hoeft niet meer te worden geantwoord.”

Recht om te zwijgen bij strafrechtelijk onderzoek

Juist bij die nieuwe (strafrechtelijke) draai aan het onderzoek, gaat het vaak mis volgens Janzing: ‘Als verdachte heb je het recht om te zwijgen. Maar of het verstandig is om je dat recht te beroepen is voor zowel werknemers als werkgevers niet duidelijk vanwege hun beperkte kennis van het strafrecht. Ook wordt het recht om te zwijgen niet altijd tijdig aangegeven door inspecteurs. Het is dan mijn taak om mijn cliënten hierbij te begeleiden en hun rechten te waarborgen.’

Vier aandachtspunten voor werkgevers bij voorkoming van strafrechtelijke aansprakelijkheid

Vanuit de praktijk ziet Janzing vier aandachtspunten die relevant zijn voor elke werkgever ter voorkoming van strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval:

  1. Een actuele RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatieonderzoek).
  2. Een daaropvolgend stappenplan dat in de praktijk wordt gebracht.
  3. Bekendheid van de veiligheidsrisico’s bij de werknemers.
  4. Toezicht door de werkgever op naleving van de veiligheidsregels.


Janzing: ‘Allereerst is het van belang om de RI&E actueel te houden. De meeste werkgevers maken wel een risico-inventarisatie, maar werken deze daarna niet meer bij. Uit de RI&E volgt altijd een stappenplan dat door de werkgever in de praktijk moet worden gebracht. Daaropvolgend moeten werknemers ook bekend zijn met de veiligheidsrisico’s en regels die voortvloeien uit de RI&E. De werkgever speelt hierbij een actieve rol om deze risico’s en regels voldoende over te brengen aan het personeel. En als laatste moet de werkgever erop toezien dat de veiligheidsregels door werknemers worden nageleefd. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.’

HSE-Jaarcongres

Als spreker op het HSE-jaarcongres vertelt Janzing meer over zijn ervaringen uit de praktijk. Bijvoorbeeld welke valkuilen er zijn bij een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval en wat de risico’s zijn bij deze procedure. Ook geeft Janzing tips hoe de juridische consequenties te beperken. Waar kijkt Janzing nu zelf naar uit bij dit congres? Janzing: ‘Ik ben vooral benieuwd naar wat mijn kantoor kan betekenen voor bedrijven juist bij de voorkoming van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij ernstige bedrijfsongevallen. Ik heb daar heel duidelijke ideeën over hoe je die aansprakelijkheid kunt voorkomen met een praktisch en toepasbaar stappenplan. Daarnaast vind ik het ook zeer interessant om van specialisten te horen waar zij op het juridische vlak behoefte aan hebben’

Meer weten over het HSE-Jaarcongres?

Hoe zorg je ervoor dat collega’s zich willen houden aan veiligheidsregels en bijdragen aan een betere veiligheidscultuur? Dit is de centrale vraag waar het HSE-Jaarcongres 2018 op 29 november te Rijswijk om draait. Wilt u meer informatie over dit congres? Neem dan een kijkje op de website van het HSE-Jaarcongres.

Meer weten over strafrechtelijke onderzoeken bij bedrijfsongevallen?