Voorwaarden overname abonnementen

Informatie voor boekhandels en intermediairs


Om de overname voor alle partijen efficiënt te laten verlopen stelt Sdu Uitgevers voorwaarden aan de overname van abonnementen.

U meldt de overname schriftelijk aan bij Sdu Uitgevers via boekhandels@sdu.nl met in het onderwerp "overname". De aanvraag moet vergezeld zijn van een ondertekende machtiging van de klant, de datum waarop de overname van kracht is, een opgave van gegevens van uw klant met klantnummers en mits relevant en de naam van de oude intermediair.

Op basis van een volledige aanmelding voorziet Sdu Uitgevers u van een abonnementen overzicht van alle lopende abonnementen.

Dit overzicht is leidend voor wat betreft de lopende abonnementen.

U voegt in het excel overzicht, alleen in de daarvoor bestemde kolommen, het nieuwe factuuradres toe, eventuele nieuwe referentienummers en of een abonnement gewijzigd moet worden.

Als u in het excel overzicht heeft aangegeven dat een abonnement gewijzigd moet worden zoals bijvoorbeeld het aantal, het verzendadres of annuleringen, dan kunt u de wijziging per abonnementsregel gespecificeerd in het wijzigingsformulier aangeven.

Zodra Sdu Uitgevers het gecontroleerde abonnementen overzicht van u retour heeft ontvangen, worden de abonnementen door Sdu Uitgevers omgezet en de wijzigingen verwerkt en informeren wij u zodra het is voltooid.

Het abonnement wordt niet eerder dan aan het einde van de looptijd omgezet en kan pas worden uitgevoerd zodra de factuur van de lopende abonnementsperiode is betaald.

Om tussentijdse mutaties te vermijden streven wij ernaar de tijd tussen de aanmelding en het omzetten van abonnementen zo kort mogelijk te houden bij voorkeur binnen 4 weken nadat u het Sdu Uitgevers abonnementenoverzicht heeft ontvangen.

Als u ervoor kiest om deze voorwaarden niet te volgen, dan is Sdu Uitgevers genoodzaakt de kosten voor de administratie omzetting aan u door te belasten en bent u aan Sdu Uitgevers een vergoeding verschuldigd van € 2,50 per (abonnement- en intekening-) regel exclusief btw.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via boekhandels@sdu.nl.