• Carbon Manager event

> Terug naar homepage Carbon Manager Event

Programma gebruikersbijeenkomst Carbon Manager:

 • 14.00 uur: Inloop
 • 14.30 uur: Welkom, aanleiding en programma
  door Maxim Luttmer en Harry Schram
 • 14.40 uur: Duurzaamheidverslaggeving en data verzamelen
  door Carla Neefs
  - Wat is duurzaamheidsverslaggeving en wat betekent het voor uw organisatie (doel/proces,etc)?
  - Welke KPI’s (indicatoren) voor monitoring zijn hierin echt van belang?
  - Welke data heeft u nodig en hoe kan de Carbon Manager hierin een rol spelen.
 • 15.10 uur: De nieuwe Carbon Manager – verbeteringen en mogelijkheden.
  door Maxim Luttmer
  - Verzamel data in de organisatie en van uw projecten
  - Energiegebruik en kosten in kaart
  - Borg de datakwaliteit t.b.v. een externe audit (verificatie footprint)
  - Vergelijk locaties en projecten – analyseer resultaten
  - Voldoe aan de eisen van de CO2-ladder (of ISO14064) met een Carbon Manager rapport
 • 16.00 uur: Pauze
 • 16.10 uur: CO2-prestatieladder – energie actieplan en monitoring
  door Dirk Jan Everts en Lieke van Rossum  
  - Van een CO2-footprint met de Carbon Manager met naar een energie-actieplan.
  - Hoe stelt u snel een goed energie actieplan en monitort u de voortgang?
 • 16.50 uur: Ontwikkelingen Carbon Manager - discussie – nieuwe ideeën
  door Ramaka Grund
 • 17.00 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Programma

 • 14.00: Inloop
 • 14.30: Welkom en programma
 • 14.40: Duurzaamheidverslag- geving en data verzamelen
 • 15.10: Nieuwe Carbon Manager – verbeteringen en mogelijkheden
 • 16.00: Pauze
 • 16.10: CO2-prestatieladder – energie actieplan en monitoring
 • 16.50: Carbon Manager ontwikkeling - discussie – nieuwe ideeën
 • 17.00: Afsluiting en netwerkborrel

Bekijk het uitgebreide programma

Sprekers EY