Aan welke eisen moet een rechtskeuze voldoen? (2009.22.2007


In deze zaak vordert crediteur een vrouw te veroordelen tot betaling van een bedrag wegens een door haar ex-echtgenoot aangegane kredietovereenkomst, stellende dat zij met hem in gemeenschap van goederen gehuwd was ten tijde van het aangaan van die overeenkomst, dat die huwelijksgoederengemeenschap inmiddels is ontbonden en dat zij voor deze schuld hoofdelijk mede-aansprakelijk is. De vrouw verweert zich door te stellen dat Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing is, zodat alleen haar ex-echtgenoot voor deze schuld kan worden aangesproken.
De rechtbank (Rotterdam, 17…

Verder lezen
Terug naar overzicht