Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra publiceert cijfers effect nieuwe Aanbestedingswet


Het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra van brancheorganisatie Bouwend Nederland, een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van aanbestedingen in de Bouw en Infra bewaakt, heeft op 26 juni jl. een rapport gepubliceerd over de ervaringen van de bouw en de infrasector met de per 1 april 2013 in werking getreden Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van alle openbaar aangekondigde werken.
Bouwend Nederland ziet drie trendbreuken;

• Verschuiving van openbaar naar onderhands. Het aantal openbaar aangekondigde aanbestedingen halveerde, van ruim 3000 in 2009…
Verder lezen
Terug naar overzicht