Aandeelhoudersovereenkomsten in besloten verhoudingen (2003.11.2367)


Centraal staat de vraag of de huidige regeling van de BV in Boek 2 BW voldoende ruimte biedt om persoonsgebonden afspraken, die in het kader van een ‘besloten’ samenwerking van samenwerkende partners zijn ge-maakt, te verwerken in de statuten van de BV. Nagegaan wordt hoe, indien opname in de statuten niet mogelijk is, bewerkstelligd kan worden dat de in de samenwerkingsovereenkomst neergelegde afspraken ‘doorwerken’ in de interne vennootschapsrechtelijke organisatie van de BV, waarin de per-soonsgebonden samenwerking is geïncorporeerd. Er bestaat…

Verder lezen