Aanmelding projecten voor 5e tranche Crisis- en herstelwet


Crisis- en herstelwet

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat tot 31 maart 2012 overheden nieuwe projecten kunnen aanmelden bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de vijfde tranche van de Crisis- en herstelwet. Het doel van de Crisis- en herstelwet is om projecten, bijvoorbeeld op het gebied van binnenstedelijke herstructurering of duurzame innovaties, te versnellen of weer vlot te trekken, zo geeft de Rijksoverheid aan, met als hoger doel dat deze wet daarmee een impuls geeft aan een duurzaam herstel van de economie. De Crisis- en herstelwet is onderdeel van het zogeheten ‘Eenvoudig Beter’-programma van de regering dat het complexe omgevingsrecht herziet en bundelt in een samenhangende Omgevingswet.

De Rijksoverheid geeft aan dat aanmelding mogelijk is voor de volgende typen projecten:

  • Projecten op het gebied van ontwikkelingsgebieden.

    Hierbij wordt toegelicht dat de bepalingen omtrent de ontwikkelingsgebieden de mogelijkheid bieden om de beschikbare milieuruimte te herverdelen en zo nodig voor een periode van maximaal 10 jaar van milieunormen af te wijken;

  • innovatieve experimenten.

    Dit houdt in dat indien een project bijdraagt aan een duurzame en economische ontwikkeling en innovatief is, afgeweken kan worden van een tiental wetten en regelingen indien die regels en/of bepalingen belemmerend zijn voor het betreffende innovatieve project;

  • lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis.

    De Rijksoverheid geeft aan dat projecten met een nationale betekenis waaraan alle betrokken overheden zich committeren, gebruik kunnen maken van een versnelde procedure.

Persbericht rijksoverheid.nl van 10 februari 2012

Verder lezen
Terug naar overzicht