Aanpak faillissementsfraude


Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft bekend gemaakt met een aanpassing van de Faillissementswet de faillissementsfraude harder aan te pakken. Ook wil hij de doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker maken en de faillissementsprocedure vereenvoudigen. In het persbericht licht hij toe dat de maatregelen bedoeld zijn om het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden en het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken.

De minister wil de Faillissementswet in dat kader herijken. De bedoeling daarvan is onder meer, zoals de minister aangeeft, het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken. Zo zou een dwingend akkoord, door de rechter opgelegd, ertoe kunnen bijdragen dat individuele schuldeisers een bedrijf niet onnodig failliet kunnen laten gaan. Verder is de minister een voorstander om de rechter-commissaris de mogelijkheid te geven om bestaande afname- en leveringsovereenkomsten op verzoek te wijzigen of te ontbinden. Tevens is het de bedoeling dat stille bewindvoering en akkoorden buiten faillissement straks makkelijker worden. Hetzelfde geldt voor de faillissementsprocedure zelf.

Een ander aspect dat de minister wil invoeren is een civielrechtelijk bestuursverbod om te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen kunnen voortzetten. Onderzocht wordt of de Kamer van Koophandel zo’n verbod kan registreren, malafide bestuurders kan weren uit het Handelsregister en nieuwe inschrijvingen kan voorkomen.

Tevens wordt door het Ministerie overwogen om fraudebestrijding tot een wettelijke taak van de curator te maken en de curator een sterkere informatiepositie te geven omdat de failliet een algemene informatie- en medewerkingsplicht krijgt, waaronder een verplichting om de curator toegang te verschaffen tot buitenlandse banktegoeden.

Ook wil Opstelten de strafrechtelijke wetgeving inzake faillissementsfraude verbeteren en aanscherpen. Vaak is opzettelijk geen of gebrekkige administratie gevoerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht