Aansprakelijkstelling zakelijk, verlies aftrekbaar


Het aangaan van de aansprakelijkstelling was zakelijk en niet een handelen van een aandeelhouder als zodanig. Het uit die aansprakelijkstelling voortvloeiende verlies kan volgens Hof Den Bosch ten laste van de winst worden gebracht.

Een bv heeft een 100% dochter-bv met een bancair krediet. Vanaf oktober 2003 is de bv hoofdelijk aansprakelijk voor dat krediet. Om de dochter-bv in staat te stellen het krediet te verlagen, verstrekt de bv begin 2013 in totaal € 65.000 aan de dochter-bv. De dochter…

Verder lezen