Afdeling I. Levende dieren en producten van het dierenrijk

Inhoudsopgave

  • Hoofdstukken
  • Aantekening
  • Toelichting

Hoofdstukken

  • Hoofdstuk 01: Levende dieren
  • Hoofdstuk 02: Vlees en eetbare slachtafvallen
  • Hoofdstuk 03: Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren
  • Hoofdstuk 04: Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen
  • Hoofdstuk 05: Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Aantekening

1. Voor zover niet anders is bepaald, heeft de vermelding in deze afdeling van dieren van een bepaald geslacht of soort eveneens betrekking op de jonge dieren van dat geslacht…

Terug naar overzicht