Afdeling XVII. Vervoermaterieel

Inhoudsopgave

  • Hoofdstukken
  • Aantekening
  • Toelichting

Hoofdstukken

  • Hoofdstuk 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer
  • Hoofdstuk 87: Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan
  • Hoofdstuk 88: Luchtvaart en ruimtevaart
  • Hoofdstuk 89: Scheepvaart

Aantekening

1. Deze afdeling omvat niet de artikelen bedoeld bij de posten 95.03 en 95.08 en evenmin priksleden, bobsleden, tobogans en dergelijke (post 95…

Terug naar overzicht