Afschrijving op tot het privé-vermogen behorende onroerende zaken (1998.40.3919)


De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit van 7 mei 1998 (Notafax 1998, nr 120) stelling genomen tegen deelnemers van een transparant samenwerkingsverband dat belegt in onroerende zaken. Volgens het besluit mag de deelnemer bij de omvang van de afschrijving slechts rekening houden met de afname van de gebruikswaarde van de onroerende zaak. Daarbij dient hij uit te gaan van de voor hem geldende gebruiksduur en verkoopopbrengst. De levensduur wordt bepaald door de op objectieve wijze bepaalde optimale beleggingsduur. De te verwachten verkoopopbrengst dient te worden geschat…

Verder lezen