Aftrek van successierecht in box 3 in ruil voor invoering van heffingsrente?


De behandeling van het evaluatierapport inzake de Wet IB 2001 (FBN 2006, nr 24) door de Tweede Kamer heeft lange tijd stil gelegen. Thans heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij onder meer ingaat op de volgende onderwerpen:

Aftrek belastingschulden in box 3 voor successierecht in ruil voor introductie heffingsrente

De wens van de Tweede Kamer om belastingschulden en – vorderingen in aanmerking te nemen in box 3, is voor de staatssecretaris aanleiding geweest om te onderzoeken wat de effecten zijn van een…

Verder lezen