Art. - Is de WGBL richtlijnconform? Kanttekeningen bij Rb. ‘s-Gravenhage 14 april 2008, TAR 2008, 108


In deze bijdrage zoek ik antwoord op de vraag: is art. 7 lid 1 onder b WGBL – dat ontslag vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd toelaat – in overeenstemming met richtlijn 2000/78/EG (ook wel: de Kaderrichtlijn), die de lidstaten toestaat onder bepaalde voorwaarden leeftijdsontslag uit te zonderen van het verbod op leeftijdsdiscriminatie? De Haagse rechtbank (sector bestuur) beantwoordde deze vraag in de in de titel van deze bijdrage genoemde uitspraak bevestigend. De rechtbank lijkt nogal stellig in haar oordeel. Ik zie ruimte voor twijfel, hetgeen ik hierna toelicht. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht