Art. - Lessen voor commissarissen naar aanleiding van KPNQwest


De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK) besliste op 28 december 2006 dat er een onderzoek moet komen naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot de teloorgang van KPNQwest. Het betreft een uitgebreid gemotiveerde beschikking, waarin veel onderwerpen aan de orde komen (LJN AZ5413).In deze bijdrage wordt daar één aspect uitgelicht en wel de aandacht welke de OK besteedt aan de rol en hetf unctioneren van de raad van commissarissen (RvC). Bezien wordt welke lessen er voor commissarissen te trekken zijn uit de opmerkingen welke de OK maakt als het gaat om de vraag of de RvC in de periode waarinhet mis ging, naar behoren heeft gefunctioneerd.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht