Art. - Verzekeringsplicht ook bij niet-gemotoriseerde werkgerelateerde verkeersongevallen?


Begin dit jaar heeft de Hoge Raad in een tweetal arresten geoordeeld dat op grond van het goed werkgeverschap (7:611 BW) een werkgever gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering ter dekking van de schade die zijn werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden lijden als gevolg van een verkeersongeval.1 Deze zogenoemde 1 februari-arresten hebben inmiddels vele pennen in beweging gebracht.2 In de literatuur is met name de vraag aan de orde gesteld wat de Hoge Raad bedoelt met een ‘behoorlijke verzekering’ en in hoeverre het bestaande verzekeringsaanbod als behoorlijk kan worden aangemerkt.3 Een andere vraag is of deze verzekeringsplicht ook geldt voor niet-gemotoriseerde verkeersongevallen. In de 1 februari-arresten – alsmede de in de door de Hoge Raad aangehaalde jurisprudentie4 – betrof het immers steeds gemotoriseerde verkeersongevallen. Betekent dit nu dat de verzekeringsplicht alleen een rol speelt bij gemotoriseerde verkeersongevallen? Op die vraag zal de Hoge Raad binnenkort antwoord geven. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht