Beding afdracht onderverhuurpenningen oneerlijk?


De procedure
Op de huurovereenkomst met betrekking tot een woning zijn de algemene voorwaarden naar het model van de ROZ uit 2003 van toepassing verklaard. Op grond van die voorwaarden is het de huurder, kort gezegd, verboden de woning zonder toestemming onder te verhuren of anderszins aan een derde in gebruik af te staan. De huurder verbeurt bij overtreding van het verbod een boete en dient alle in verband met de onderverhuur/ingebruikgeving verkregen inkomsten aan verhuurder af te dragen. De huurder heeft de woning zonder toestemming onderverhuurd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht