Bekendmaking normen elektrotechnische producten, NEN


De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren cf. Staatscourant 2009, 39 de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen.

Namens de minister van VWS publiceren zij nu de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij de Europese Laagspanningsrichtlijn (Richtlijn 2006/95/EG) en gepubliceerd in Publicatieblad EU C 149:2014. Dit ter aanvulling op de publicatie in Staatscourant 2014, 4916).

Staatscourant 2014, 21229

Bekendmaking normen elektrotechnische producten

Verder lezen
Terug naar overzicht