Belanghebbende, ABRvS 4 november 2015, zaaknummer 201401195/1/R1


Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "2e Hockeyveld MHC Muider-berg" vastgesteld. De raad betoogt dat het beroep van appellant en anderen, voor zover ingesteld namens de stichting tot instandhouding van het landgoed Tussenkercke (de stichting Tussenkercke) niet-ontvankelijk is, nu de gronden, waar het sportterrein voor hockey is voorzien, geen deel uitma-ken van dat landgoed. Uit art. 2 van de statuten van de stichting Tussenkercke volgt dat de stichting Tussenkercke het doel heeft het…

Verder lezen
Terug naar overzicht