Belanghebbende-begrip en opnieuw horen


Het hoger beroep gaat over een omgevingsvergunning. Gemeente Castricum heeft de deze vergunning aan appellant verleend voor het bouwen van een bedrijfspand. [Partij] heeft tegen deze vergunning bezwaar ingediend, waarna gemeente Castricum het bezwaar ongegrond heeft verklaard. Tegen deze ongegrondverklaring is partij in beroep gegaan. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat partij geen belanghebbende is bij het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, zodat zijn beroep niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Hij voert in dit verband aan dat partij in Heiloo woont en…

Verder lezen
Terug naar overzicht