Bepalingen 1624-bedrijfsruimte niet altijd van toepassing (2003.32.2492)


Regelmatig worden in het huurrecht constructies bedacht teneinde het dwingendrechtelijk karakter van de bepalingen betreffende ‘1624-bedrijfsruimte’ te omzeilen. In de besproken casus speelde het omgekeerde.

Verhuurder (V) verhuurt aan huurder (H) andere bedrijfsruimte niet ex art. 7A:1624 BW. Zeven maanden voor het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaar meldt V aan H dat als H niet akkoord gaat met een aanmerkelijk hogere huurprijs, V de huurovereenkomst opzegt. H gaat niet akkoord met de prijsverhoging en ontruimt op…

Verder lezen