Beperking stakingsrecht van veiligheidsdienst in Baskenland gerechtvaardigd


Het EHRM oordeelt dat bepaalde groepen niet volledig mogen worden uitgezonderd van het stakingsrecht, maar in dit geval kon daar wel een rechtvaardiging voor worden geboden. De werkzaamheden van de Ertzainas zijn volgens het EHRM dusdanig van belang voor de nationale veiligheid dat de mankrachten te allen tijde onmiddellijk inzetbaar zouden moeten kunnen  zijn. Het gaat om een beroep waarvan ononderbroken dienstverlening essentieel kan worden geacht. Het EHRM komt daarmee niet tot een schending van art. 11 EVRM (vrijheid van vereniging). Zie EHRM 21 april 2015, …

Verder lezen
Terug naar overzicht