Beperkte mogelijkheid om hernieuwde asielverzoeken in te dienen


EHRM 19 januari 2016, nr. 27081/13, Sow t. België

De zaak Sow t. België gaat over een klaagster die uit Guinea is gevlucht. Daar is zij gedeeltelijk besneden – tijdens de ingreep lukte het haar te ontsnappen. Daarna is zij uitgehuwelijkt. Drie dagen na haar bruiloft is zij naar België gevlucht waar ze een asielverzoek indiende. Aanvankelijk gaf zij aan niet te kunnen worden teruggestuurd in verband met de gedwongen uithuwelijking. Zij ontving daarna geen vluchtelingenstatus en er werd geen subsidiaire bescherming toegekend…

Verder lezen
Terug naar overzicht