Besluit voorkoming dubbele belasting met terugwerkende kracht gewijzigd


Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest De Groot geoordeeld dat de wijze waarop Nederland voorkoming van internationale dubbele belasting verleent, niet verenigbaar is met het EG-recht (HvJ EG 12 december 2002, nr C-385/00). Naar aanleiding hiervan is het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001) aangepast. Hieronder volgen de nieuwe rekenregels voor de vermindering van het successie- en schenkingsrecht die met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 van toepassing zijn. Vooraf wordt opgemerkt dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht