Bespreking fiscale faciliteiten bij schenking of vererving van een onderneming (1998.29.3847)


De auteur bespreekt de uitstel- en de kwijtscheldingsfaciliteiten ingeval van schenking of vererving van een onderneming of ab-aandelen. Om van de successiefaciliteiten gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat de verkrijger de onderneming rechtstreeks voortzet. Onduidelijk is echter wat hieronder moet worden verstaan. Sluit men aan bij art. 15 Wet IB, dan zal de voortzetting binnen een redelijke termijn moeten plaatsvinden.

In tegenstelling tot de uitstelregeling kan de kwijtscheldingsfaciliteit geen toepassing vinden op onderbedelingsvorderingen. Valt een onderneming in de nalatenschap, dan kan…

Verder lezen