Bewindperikelen onder huidig en nieuw erfrecht (2000.12.2109)


Schenkingen en verervingen vinden steeds vaker ‘onder bewind’ plaats. De meesten passen dit middel toe om de verkrijger tegen zichzelf te beschermen omdat deze (nog) niet in staat wordt geacht zelfstandig het verkregen vermogen te beheren. Onder het nieuwe erfrecht zal het gebruik alleen maar toenemen omdat plaatsvervulling ook onder levenden kan plaatsvinden. De auteur merkt op dat in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de ‘onderbewindgestelde’ als medebewindvoerder aan te wijzen. Toch kan dit een goed idee zijn.

Het…

Verder lezen