Bij elke bedrijfsoverdracht een nieuw KvK-nummer


Om duidelijker te maken dat een onderneming een nieuwe eigenaar heeft, geldt sinds 25 mei 2010 dat ook het KvK-nummer wijzigt bij een bedrijfsoverdracht.

Indien een (gehele) onderneming in handen komt van een andere natuurlijk persoon, vennootschap of samenwerkingsverband zal de betreffende onderneming een ander KvK-nummer krijgen. Dit alles heeft als doel de juridische transparantie te bevorderen.Geen nieuw KvK-nummer wordt uitgereikt in geval van:

  • een omzetting van een nv in een bv;

  • een omzetting van een nv i.o. of bv i.o in een nv of bv;

  • een aandelenoverdracht;

In geval van een bedrijfsoverdracht, waardoor het KvK nummer wijzigt, dient men er dus op attent te zijn dat gezien de verplichte vermelding van het KvK-nummer in schriftelijke communicatie ook op dit punt een aanpassing nodig is.

KvK-nummers dienen immers op alle uitgaande brieven, faxen, e-mails, facturen, offertes, websites enzovoort te worden vermeld.

[Nieuwsbericht Kamer van Koophandel 18 mei 2010]

Verder lezen
Terug naar overzicht