Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 30143 nr. 35: Afschrift van de brief aan de Voorzitter van het College van procureurs-generaal van 21 december jl. inzake het horen en verhoren van personen met een verstandelijke beperking door de politie

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van het College van procureurs-generaal van 21 december jl. inzake het horen en verhoren van personen met een verstandelijke beperking door de politie

Gepubliceerd op: 13-01-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht