Bijlage bij Kamerstuk 2016-2017, 29282 nr. 273: Evaluatie Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017. Eindrapportage beleidsdoorlichting Artikel 4.2thema 2B

Evaluatie Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017. Eindrapportage beleidsdoorlichting Artikel 4.2thema 2B

Gepubliceerd op: 16-05-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht