Bijlage bij Kamerstuk 2016-2017, 34352 nr. 62: Rapport "Een onderzoek naar het laagste schaalbedrag in 622 cao’s: stand van zaken ultimo 2016'

Rapport "Een onderzoek naar het laagste schaalbedrag in 622 cao’s: stand van zaken ultimo 2016'

Gepubliceerd op: 18-07-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht