BJ 2001/49, Rechtbank Leeuwarden 04-05-2001, , 171245

Inhoudsindicatie

Bopz-maatregel niet bedoeld om te voorkomen dat betrokkene euthanasie zoekt

Samenvatting

Gevorderd is een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling. De rechtbank oordeelt dat van suïcidegevaar onvoldoende is gebleken en dat een Bopz-maatregel niet is bedoeld om te voorkomen dat betrokkene euthanasie zoekt. Op grond hiervan wordt de vordering afgewezen.

Uitspraak

Rechtbank:

Beschikking

van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, enkelvoudige familiekamer, op de vordering van de officier van justitie tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling van: …

Verder lezen
Terug naar overzicht