BJ 2002/41, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 26-03-2002, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Tuchtrecht verpleegkundige, Curatele, Verplichtingen jegens curator, Verantwoordelijkheid inzake het aanvragen van een machtiging, Dwangopneming, Ambulante zorg, Bemoeizorg

Samenvatting

Tuchtklacht tegen een verpleegkundige betreffende de behandeling van de zuster van klager, die voorheen haar bewindvoerder was en nadien curator. De zuster lijdt aan schizofrenie en eetstoornissen en is meerdere malen vrijwillig dan wel gedwongen opgenomen geweest. In tussenliggende perioden is zij verschillende malen in behandeling geweest bij het Riagg, waar de verpleegkundige en de eveneens aangeklaagde psychiater (zie «BJ» …

Verder lezen
Terug naar overzicht