BJ 2002/42, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 26-03-2002, , 2001/197 (met annotatie van mr. R.H. Zuijderhoudt)

Inhoudsindicatie

Tuchtrecht psychiater, Curatele, Verplichtingen jegens curator, Goed hulpverlenerschap, Verantwoordelijkheid inzake het aanvragen van een machtiging, Dwangopneming, Ambulante zorg, Bemoeizorg

Samenvatting

Tuchtklacht tegen een psychiater betreffende de behandeling van de zuster van klager, die voorheen haar bewindvoerder was en nadien curator. De zuster lijdt aan schizofrenie en eetstoornissen en is meerdere malen vrijwillig dan wel gedwongen opgenomen geweest. In tussenliggende perioden is zij verschillende malen in behandeling geweest bij het Riagg, waar de psychiater en de tevens aangeklaagde verpleegkundige (…

Verder lezen
Terug naar overzicht