BJ 2003/46, Klachtencommissie GGz 's-Hertogenbosch 31-01-2003, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van mr. R.H. Zuijderhoudt)

Inhoudsindicatie

Melding aan politie van bedreiging door patiënt. Geheimhoudingsplicht, Zwijgplicht, Doorbreken van geheim, Conflict van plichten

Samenvatting

Diverse klachten betreffende de bejegening van een in het psychiatrisch ziekenhuis verblijvende vrouw, waaronder een klacht inzake een melding bij de politie door een leidinggevende over een bedreiging van een verpleegkundige door patiënt/klaagster. Vastgelegd is dat de politie mag/kan worden gebeld als klaagster aan een medewerker of het team een bedreigd gevoel geeft.

De klachtencommissie overweegt dat de hulpverlener de plicht heeft te…

Verder lezen
Terug naar overzicht