BJ 2004/53, Klachtencommissie Meerkanten 14-06-2004, , 548

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 Bopz, Dwangbehandeling (medicatie), Gevaarscriterium, Dwangopneming versus dwangbehandeling

Samenvatting

Klaagster verzette zich tegen toediening van antipsychotica in verband met een mogelijke zwangerschap. Van behandelzijde werd de medicatie van belang geacht omdat dwangopname geen merkbare verbetering van haar situatie gaf en klaagster zonder antipsychotica niet naar huis zou kunnen terugkeren. De klachtencommissie verklaart de klacht gegrond. De commissie is van oordeel dat uit de vermelde gegevens niet blijkt, dat klaagster na haar opname een gevaar was voor zichzelf of voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht