BJ 2005/34, EHRM 30-06-2005, , 5379/02 (met annotatie van W. Dijkers)

Inhoudsindicatie

Procedure inzake vrijheidsbeneming voorzien bij wet, Proces-verbaal van zitting

Samenvatting

Van de terechtzitting in verband met beroep tegen verlenging van de tbs is bij het Hof Arnhem geen proces-verbaal opgemaakt; een samenvatting van hetgeen de appellant naar voren bracht, werd door het hof in zijn uitspraak verwerkt.

Het Europese Hof overweegt dat art. 5 EVRM niet verplicht tot het in enigerlei vorm opmaken van een verslag van de zitting.

Een detentie is volgens art. 5 lid 1 EVRM echter alleen ‘‘lawful…

Verder lezen
Terug naar overzicht