BJ 2007/41, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 18-06-2007, , 0647a (met annotatie van Dr. J. Pols Psychiater Cumulatief chronologisch register)

Inhoudsindicatie

Tuchtrecht, Geen reden voor inbewaringstelling, Geen onvoldoende communicatie

Samenvatting

Een vrouw wordt na tussenkomst van huisarts en crisisdienst vrijwillig opgenomen op een gesloten afdeling. Na twee dagen volgt ontslag. Zes dagen later doodt zij haar zesjarig kind en poogt vervolgens tweemaal suïcide te plegen.

In een tuchtprocedure verwijt de vrouw (tezamen met een familielid) de betreffende psychiater dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door niet de juiste diagnose te stellen en haar uit de behandeling te ontslaan en voorts dat hij onvoldoende heeft gecommuniceerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht