BJ 2007/54, Klachtencommissie GGZ 07-03-2007, , 13.07.485 (met annotatie van Mr. dr. K. Blankman)

Inhoudsindicatie

Klacht overplaatsing naar gesloten afdeling, Mentorschap, Ontvankelijkheid klacht, Informeren mentor

Samenvatting

Klaagster is met een rechterlijke machtiging opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis. Twee dagen na opname wordt ze overgeplaatst van een gesloten crisisafdeling naar een open afdeling. Enkele maanden later wordt ze wegens overlast op de open afdeling teruggeplaatst naar de gesloten afdeling. Klaagster is van mening dat er geen reden was voor overplaatsing naar de gesloten afdeling.

Ten behoeve van klaagster was een aantal maanden voor de opname een mentorschap ingesteld en een mentor benoemd…

Verder lezen
Terug naar overzicht