BJ 2010/18, Rechtbank Maastricht 15-10-2009, BK0564, 137899

Inhoudsindicatie

Inbewaringstelling, Varbanov-problematiek, Psychiatrisch onderzoek voorafgaande aan, althans onmiddellijk na vrijheidsbeneming, Psychiatrisch onderzoek binnen zes uur na vrijheidsbeneming (nachtelijke uren uitgezonderd), Schadevergoeding door gemeente

Samenvatting

Een last tot inbewaringstelling is verleend op basis van een verklaring van een arts die geen psychiater is. Op de zevende dag weigerde de rechtbank een machtiging tot voortzetting te verlenen. Betrokkene verzoekt een schadevergoeding op de voet van art. 28 Wet Bopz.

De rechtbank overweegt onder meer als volgt.

De Hoge Raad heeft in zijn beschikking…

Verder lezen
Terug naar overzicht