BJ 2010/46, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen 18-05-2010, , G2009/33

Inhoudsindicatie

Tuchtrechtelijke klacht tegen psychiater, Inbewaringstelling ten onrechte opgeheven?

Samenvatting

Klagers zijn naasten van de persoon die in het psychiatrisch ziekenhuis was opgenomen, verweerder is de behandelend psychiater. Betrokkene werd op 25 februari 2009 met een inbewaringstelling opgenomen. Op grond van hetgeen in de dagen daarna werd gezien, nam het behandelteam aan dat de eerder aanwezige acute decompensatie was veroorzaakt door het gebruik van amfetaminen. Er waren geen evidente aanwijzingen voor het bestaan van schizofrenie, men ging ervan uit dat betrokkene een persoonlijkheidsproblematiek had, richting…

Verder lezen
Terug naar overzicht