Brief staatssecretaris EZ over stand van zaken voorbereiding nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer


Bij brief van 30 juni 2014 heeft de  staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding van het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Bij brief van 6 juni 2013 (Kamerstuk 33 576 nr. 3) heeft de staatsecretaris van EZ het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aangekondigd. Samen met IPO/provincies en de Stichting Collectief Agrarische Natuurbeheer (SCAN), in nauwe afstemming met LTO, Koepels van agrarische natuurverenigingen en diverse soorten…

Verder lezen
Terug naar overzicht