Gelijke behandeling

Gelijke behandeling: een introductie

Bij gelijke behandeling moeten alle mensen gelijk worden behandeld, ongeacht hun verschillen. In andere woorden: mensen mogen niet worden gediscrimineerd op basis van hun verschillen. Het recht op gelijke behandeling staat opgetekend in artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat de overheid haar burgers niet mag discrimineren. Zo mag er bijvoorbeeld bij een sollicitatieprocedure geen onderscheid worden gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke sollicitanten of op basis van leeftijd.

Volgens de Grondwet heeft dus elke burger recht op gelijke behandeling. Dit recht is uitgewerkt in de volgende gelijkebehandelingswetgeving:

 • Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM);
 • Algemene wet gelijke behandeling (AWGB);
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL);
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ);
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB);
 • Wet onderscheid arbeidsduur (WOA);
 • Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT).

Gelijkebehandelingswetgeving: AWGB

De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) speelt in Nederland een grote rol bij het handhaven van het recht op gelijke behandeling van mensen. De AWGB biedt bescherming bij discriminatie op de volgende gronden:

 • godsdienst of levensovertuiging;
 • politieke gezindheid;
 • ras;
 • geslacht;
 • zwangerschap;
 • nationaliteit;
 • hetero- of homoseksuele gerichtheid;
 • burgerlijke staat.

De werkgever heeft de verplichting om te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. In beginsel is onderscheid (discriminatie) op bovengenoemde onderdelen verboden. Onderscheid is slechts toegestaan als hieraan een objectieve rechtvaardiging aan ten grondslag ligt (artikelen 7:648 en 7:649 BW).

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vormt in de Nederland de waakhond voor het beschermen van het recht op gelijke behandeling. Het CRM heeft alle activiteiten overgenomen van de Commissie Gelijke Behandeling. Het CRM ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of er sprake is van discriminatie op bijvoorbeeld het werk of in het onderwijs. Het CRM rapporteert jaarlijks over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten. In 2012 is de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) opgegaan in het CRM.

Wat biedt Sdu u op het gebied van gelijke behandeling?

Het Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt u uitgebreid commentaar op het gebied van gelijke behandeling. In het thema Werving, selectie en gelijke behandeling bespreken gerenommeerde auteurs de gelijkebehandelingswetgeving aan de hand van de Wet algemene Gelijke behandeling (AWGB), de Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM), de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL).

Jurisprudentie Arbeidsrecht («JAR») biedt u een selectie van de belangrijkste uitspaken van de HR, HvJEU en het EHRM, en lage rechtspraak. Binnen deze selectie worden ook zeer regelmatig uitspraken opgenomen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) omtrent gelijke behandeling.

Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Gelijke behandeling in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie