Surseance van betaling

Surseance van betaling betekent een uitstel of opschorting van de betalingsverplichtingen van de schuldenaar. Doel van een surseance is de schuldenaar tijd en gelegenheid te geven zijn zaken op orde te krijgen. Surseance is dus gericht op het blijven voortbestaan van de onderneming. In de praktijk betekent dit dat de schuldenaar in overleg treedt met zijn schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Het doel daarbij is een faillissement te voorkomen. Surseance van betaling is een procedure binnen de Faillissementswet en wordt veelal omschreven als het voorportaal van het faillissement doordat veel surseances eindigen in een faillissement

Versterking van het reorganiserend vermogen van de Faillissementswet

Vanwege de financiële crisis heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie alsnog besloten over te gaan tot het op bepaalde punten bijstellen van de Faillissementswet via Wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht. De herijking van Faillissementswet bestaat uit onder meer uit een reorganisatiepijler waarmee het ministerie tracht het reorganiserend vermogen van de Faillissementswet te versterken. 

De voorstellen voor het versterken van het reorganiserend vermogen van de Faillissementswet zijn de wetsvoorstellen Wet Continuïteit Ondernemingen 1, 2 en 3 (WCO 1, 2 en 3). Deze wetsvoorstellen zijn momenteel in behandeling dan wel in voorbereiding. 

Het doel van WCO 1 is het formaliseren van de mogelijkheid tot het aanwijzen van een beoogd curator om de afwikkeling van faillissementen te faciliteren en de doorstart van levensvatbare bedrijfsonderdelen na faillissement te bespoedigen zodat waarde en werkgelegenheid behouden kunnen blijven. Het voorontwerp sluit aan bij een praktijk die zich in de afgelopen jaren bij de meeste rechtbanken heeft ontwikkeld. WCO 2 is bedoeld om een dwangakkoord buiten faillissement of surseance mogelijk te maken. Het voorstel moet voor een debiteur de mogelijkheid openen zijn schulden te herstructureren op basis van een akkoord met haar schuldeisers en aandeelhouders, waarbij hun rechten worden gewijzigd.

Surseance van betaling in thema’s 

Veel voorkomende onderwerpen wat betreft de surseance van betaling zijn onder meer de procedurele aspecten van belang zoals de beslissing tot het verlenen, het verlengen dan wel het intrekken van de surseance als omzetting van een surseance van betaling in een faillissementsprocedure. Maar ook de eventuele rechtsmiddelen die schuldeisers hiertegen kunnen instellen spelen een rol als de rechtsgevolgen van deze procedure voor betrokken stakeholders van de onderneming. Verder speelt het surseanceakkoord zelf en de homologatie daarvan een rol binnen de surseanceprocedure als de rechtsgevolgen die daaraan verbonden zijn. 

Wat biedt Sdu op het gebied van surseance van betaling?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het surseance van betaling. Niet alleen biedt Sdu het Commentaar Insolventierecht maar ook het Tijdschrift Financiering Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP). Daarnaast wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van relevante uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen Sdu OpMaat Insolventierechtpraktijk. In Sdu OpMaat Insolventierecht vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit de «JOR» en commentaar op de wet- en regelgeving uit het Sdu Commentaar Insolventierecht. Op deze pagina vindt u een voorproefje van de content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren. 

Surseance van betaling in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(6.459 artikelen)

Uit het archief