De coöperatie (2012.49.3003)


Een ondernemer kan voor de uitoefening van zijn onderneming kiezen uit verschillende rechtsvormen. Wanneer meerdere ondernemers gezamenlijk een bedrijf uitoefenen, zijn de vennootschap onder firma (VOF) en de besloten vennootschap (BV) de meest gebruikte rechtsvorm. De rechtsvorm coöperatie wordt echter steeds meer gebruikt, met name als ondernemingsvorm voor vrije beroepsbeoefenaren en als (tussen)holding van een aandelenbelang. De auteur gaat in deze bijdrage in op enkele fiscale aspecten die samenhangen met de coöperatie. 
Allereerst geeft de auteur een beschrijving van de coöperatie. …

Verder lezen
Terug naar overzicht