De Europese genadeslag voor de WFBV? (2004.11.2056)


Bespreking van het Inspire Art-arrest dat de genadeslag is voor het voortbestaan van een belangrijk deel van de bepalingen van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (hierna: WFBV) wanneer het een formeel buitenlandse vennootschap betreft die is opgericht ingevolge het recht van een EU-lidstaat, alsmede, op grond van art. 183 lid 5 EG, Antilliaanse en Arubaanse vennootschappen (JBN 2003, nr 56).

Immers, het Hof van Justitie acht alle openbaarmakingsverplichtingen die niet zijn opgenomen in de Elfde Richtlijn in strijd…

Verder lezen