De herkapitalisatiefaciliteit (1996.3035)


Bespreking van de zogenaamde herkapitalisatiefaciliteit van artikel 58 Wet IB. Herkapitalisatie is de omzetting van winstreserves in aandelenkapitaal. De aandeelhouder geniet in dit geval dividend in de vorm van aandelen. Ter zake van de uitreiking van deze aandelen is een bijzonder tarief van 10% van toepassing, indien aan de voorwaarden gesteld in artikel 58 Wet IB, is voldaan (zie ook FBN 1990, nr 182 en 1992, nr 16).

De volgende onderwerpen komen aan de orde: de hoofdlijnen van de faciliteit, de sanctie van…

Verder lezen