De nieuwe Wet bodembescherming, een hele onderneming (1995.2048)


Aandacht voor aspecten van de Wet bodembescherming, die voor het bedrijfsleven van belang zijn. In het bijzonder betreft het hier de regulering in de Wet van de onderzoeks- en saneringsbevelen en het overheidstoezicht daarop, evenals de verplichtingen die ingevolge de wet ten aanzien van het voorkomen en opruimen van bodemverontreinigingen op het bedrijfsleven zullen komen te rusten. De onderzoeks- en saneringsbeschikkingen van GS moeten kadastraal worden geregistreerd. Bezwaar en beroep is mogelijk. De wet geeft ook een regeling voor verplichte aankoop van woningen door gemeenten bij ernstige…

Verder lezen