Dilemma bij verzoek verlenging voorwaardelijke beëindiging plaatsing inrichting


De wettelijke onmogelijkheid tot terugplaatsing in een inrichting voor jeugdigen plaatst de rechtbank voor een dilemma. Met tegenzin wordt het verzoek tot verlenging van de voorwaardelijke beëindiging met een jaar toegewezen.

Feiten en omstandigheden
De minderjarige X is in 2013 veroordeeld tot de PIJ-maatregel. Op 16 december 2015 heeft de rechtbank vele verschillende bijzondere voorwaarden bij de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel bepaalt, waaronder een meldplicht, een verbod op alcohol- en drugsgebruik, houden aan een avondklok en medewerking aan ambulante behandeling en aan een opname in…

Verder lezen
Terug naar overzicht